home page
about
teenused
foto
contactHuviringid

-Inglise keel (eesti ja vene emakeelega lastele)
-Vene keel (eesti emakeelega lastele)

-Eesti keel (vene emakeelega lastele)

Tundidesse on oodatud lapsed vanuses 4-16 aastat. Tundide pikkuseks on 45 minutit ja need toimuvad kaks korda nädalas.

Koolieelikute tunnid toimuvad mängu vormis, õpilased laulavad, joonistavad, mängivad laua- ja liikumismänge. Tunnid koosnevad mitmest 5-10 minutilisest osast. Mängud ja tegevused muutuvad, aga iga tunni osa on mõeldud selleks, et laps jätaks teatud sõnavara meelde. Üks teema kestab umbes kuu aega, selle aja jooksul sõnavara läheb koguaeg keerulisemaks. Samuti õpivad lapsed ühe kuuga 1-2 laulu.

Ka suuremate lastega me mängiime palju. Rollimängud aitavad sõnu ja väljendeid meelde jätta. Gramaatika õpetamiseks on kasutusel erinevad lauamängud.

Kuutasu on 68 eur/kuu (20% saab hiljem tagasi). Arve peab olema makstud jooksva kuu 10-ndaks kuupäevaks. Ettevõtte õppekavad on akrediteeritud Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt. Vanematel on võimalik koolituste eest makstud tulumaksu tagasi saada. Lapsed, kes osalevad mitmes huviringis, või mitu last samast perest saavad allahindlust 10%. Samuti saab allahindlust 10%, kui maksta korraga poole aasta eest(244,80+306 eur). Kui laps puudub tundidest haiguse tõttu rohkem kui 2 nädalat, siis järgmises kuus on kuutasu väiksem. See võrdub 9,50 eur x külastatud tundide arv. Näiteks, kui 8 tunni asemel laps külastas 2 tundi, siis järgmises kuus on vaja maksta 19 eur. Vabade kohtade olemasolul on võimalik külastada tunde ilma lepinguta. Üks tund maksab siis 9,50 eur, last ei registreerita Eesti Hariduse Infosüsteemis(EHIS) ja vanemal puudub õigus tulumaksu tagasi saamiseks.

Õppeaasta alguses iga lapse vanemaga sõlmitakse leping. Selleks, et ringist lahkuda, peab lapsevanem kirjutama avalduse vähemalt 30 päeva enne kuud, millal laps enam tundides ei osale. Õppetööd ei toimu koolivaheajal. Vanemate soovil suve vaheajal toimuvad tunnid minirühmades.info@smartkids.ee | tel. 55 696 6864 | Copyright © Smart Kids OÜ